κύκλος διαλέξεων πολιτικής οικολογίας 2013-14

Η Ομάδα Πολιτικής Οικολογίας του προγράμματος ENTITLE που υλοποιείται από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου, διοργανώνει (από τις 13 Δεκεμβρίου 2013 έως το Μάρτιο 2014) έναν κύκλο εβδομαδιαίων διαλέξεων με προσκεκλημένους ομιλητές γύρω από ζητήματα που άπτονται των σπουδών πολιτικής οικολογίας.

[ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ]

Στόχοι και θεματικές

Η πολιτική οικολογία μελετά τις ρίζες των κοινωνικών συγκρούσεων για την πρόσβαση και την χρήση του περιβάλλοντος. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα προσεγγίζονται μέσα από το πρίσμα των συγκρούσεων – κοινωνικών, αναδιανομής και γνώσης. Εστιάζει στην έννοια των δομών εξουσίας που καθορίζουν την πρόσβαση στους πόρους. Βάση της πολιτικής οικολογίας αποτελεί το ότι υπάρχουν πάντα κόστη και οφέλη των περιβαλλοντικών αλλαγών, που κατανέμονται άνισα μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής τάξης, φυλής, εθνικότητας ή φύλου και μεταξύ γεωγραφικών περιοχών.

Ο «Κύκλος διαλέξεων πολιτικής οικολογίας 2013-14» έχει σαν βασικό στόχο να προάγει την εκπαίδευση και κατάρτιση ερευνητών στο πεδίο της πολιτικής οικολογίας. Δίνεται έμφαση δίνεται στη συμμετοχή φοιτητών/ριων και ερευνητών/τριών που βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της ακαδημαϊκής τους πορείας. Κεντρικές θεματικές του κύκλου διαλέξεων:

  • Ιστορία των ιδεών για τη σχέση φύσης και κοινωνίας
  • Νέα κριτικά ρεύματα στην πολιτική οικολογία
  • Περιβάλλον, χώρος και οικονομία
  • Συγκρούσεις, κινήματα, δημόσιοι θεσμοί

Μορφή

Οι διαλέξεις θα έχουν συνολική διάρκεια (εισήγηση και διάλογος) περίπου 1,5 ώρα (έναρξη: 7.00’ μμ) και θα γίνονται στην αίθουσα 2.1 του νέου κτιρίου του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Οι εισηγήσεις θα βιντεοσκοπηθούν και οι παρουσιάσεις θα αναρτώνται στο διαδίκτυο σαν ελεύθερα προσβάσιμο υλικό, ενώ θα εξεταστεί η δυνατότητα έκδοσης κάποιου τόμου κειμένων.

Οι διαλέξεις Πολιτικής Οικολογίας είναι ανοιχτές για όσες/ους επιθυμούν να συμμετέχουν και δεν εντάσσονται σε κάποιο πρόγραμμα μαθημάτων του πανεπιστημίου. Μετά την ολοκλήρωσή τους θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Ομ. Καθ. Κ. Χατζημιχάλη.

για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε στείλτε email στο geography.hua@gmail.com 

στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ENTITLE – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής Οικολογίας»